Privacyverklaring

Your VR Connector Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Schout Bigotlaan 4
5237 WE ‘s-Hertogenbosch

C.E.M. Teurlings is de Functionaris Gegevensbescherming van Your VR Connector. Zij is te bereiken via info@virtual-reality.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Your VR Connector verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Na klikken op een advertentie  (bv Facebook)

 • Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Anonieme gegevens over de internetbrowser en apparaat type

Na aanmelding voor de nieuwsbrief,  kenninsmakingsgesprek, webinar, Q&A of anders

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Functie
 • Mailadres

Na aanschaf van een masterclass, ticket of ander product als je klant bent

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Functie
 • Branche
 • Mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Your VR Connector verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief of aangevraagde producten
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Your VR Connector neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Your VR Connector) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Your VR Connector bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Persoonsgegevens – zolang je klant bij ons bent en zolang de gegevens relevant zijn om je te kunnen bereiken.

Personalia: 7 jaar, op voorschrift van de Belastingdienst

Adresgegevens: zo lang je klant bij ons bent en tenminste 7 jaar, op voorschrift van de Belastingdienst, maar ook om je facturen te kunnen sturen.

Overige gegevens >7 jaar, te verlengen indien nodig.
Zolang je staat ingeschreven voor een cursus of ander product bewaren we van jou:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bedrijf
– Functie
– Branche
– Mailadres
– Bankrekeningnummer

Je gegevens worden opgeslagen in Autorespond. Meer informatie over de beveiliging van
gegevens door Autorespond is hier terug te vinden:
www.autorespond.nl/site/veiligheid Ben je klant, dan worden je gegevens bewaard in een boekhoudprogramma.

 

 Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of je via email afmeldt als deelnemer van een van mijn (online)
programma’s, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Your VR Connector verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Your VR Connector gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en ervoor zorgen dat alles goed werkt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your VR Connector en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@virtual-reality.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Your VR Connector wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Your VR Connector neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@virtual-reality.nu.

Met vriendelijke groet,

Your VR Connector
Schout Bigotlaan 4
5237 WE ’s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 639234214
www.virtual-reality.nu

info@virtual-reality.nu

KVK 7580209